СЪВЕТИ ЗА КУПУВАНЕ НА ИМОТ - ПРИ РАБОТА С ДОКУМЕНТИ

СЪВЕТИ ЗА КУПУВАНЕ НА ИМОТ - ПРИ РАБОТА С ДОКУМЕНТИ

Закупуването на недвижим имот е съпътствано с редица документи, поради което е от изключителна важност купувачът да се довери на опитен брокер, адвокат или консултант по продажба или наемане на имоти. Тези лица притежават опит и ще ви бъдат ценни пътеводители в цялостния процес при извършване на продажбата или наемането на имота.

Функцията на брокера и адвоката е жизненоважна за преодоляване на възникване на евентуални проблеми от финансов характер

      Спестяването на финанси от услугите на брокер или адвокат понякога води до доста негативни последици, тъй като мащабна сделка като закупуване на апартамент, къща, парцел, офис и др. или тяхното наемане включва значителна сума финансови ресурси.

В случай че има някаква неизправност при окончателния договор или имотът се окаже с наследници, които не са били предупредени за реализиране на сделката по покупко-продажба или имотът е бил преди това обект на кредитиране и това води до изплащане на кредита от новия собственик, ако купувачът не се е доверил на услугите на опитен брокер или адвокат, това може да му причина значителни финансови проблеми. Работата на брокера и адвоката са една своеобразна застраховка за вашата финансова инвестиция.

Затова ролята и функциите, които правното лице и брокерът изпълняват не трябва да бъде подценявана или игнорирана.

Именно те са хората, които съзират недостатъците при предварително изготвения договор от продавача. Брокерът и адвоката проучват историята на парцела, офиса, апартамента или къщата, сдобиват се с информация за всички, които са били собственици на имота. Те проследяват дали всичко е коректно по отношение статуса на недвижимото имущество. В резултат на прецизната им работа се създава окончателен договор, при който интересите на клиента са напълно защитени и в случай че някоя от страните се откаже от сделката, купувачът ще получи инвестираните си пари в имота обратно.

Доверете се на опитен адвокат, който е отличен

познавач на вещното право

       Не е желателно да се подписва предварителен договор, който преди това не е проверен от вашия адвокат или брокер. За предпочитане е при избора на адвокат да се доверите на човек, който има опит във вещното право. То е подразделение на гражданското право и е базирано на Закона на собствеността, който е главен нормативен акт за територията на Република България. Благодарение на умелото познаване на този закон адвокатът ще създаде договор, който да защитава интересите на неговия клиент. По този начин купувачът няма да бъде подложен на риск от подписване на договор, в който неговите права върху имота са рестриктирани по някакъв начин. В този ред на мисли може да се стигне до заключението, че правната проверка при покупката на недвижимо имущество е не просто препоръчителна, а задължителна, защото винаги съществува риск, дори и в най-минимални измерения за купувача.

Успешният брокер помага на своите клиенти да открият

този имот, който максимално кореспондира

 с техните предпочитания

      Брокерът, който върши прецизно своята работа, няма да настоява да подпишете бързо договора за закупуване на недвижимото имущество, а ще ви съдейства да проверите заедно доколко е успешна и изгодна за вас бъдещата инвестиция. Опитният брокер ще окаже позитивно влияние при избора на най-подходящия имот за своя клиент спрямо неговите нужди и предпочитания и разбира се спрямо основния критерий – съотношение между цена и качество. С негова помощ цялостната документална процедура по покупко-продажбата ще бъде по-бърза, по-плавна и по-лесна. Добрият брокер ще ви препоръча услугите на доказали се в областта на вещното право адвокати и нотариуси. Основната максима при работата на брокера е цялостна защита на интересите на своя клиент. Опитният брокер работи детайлно и проучва всички подробности за имота, който предлага на своя клиент.

Плащането е задължително да се реализира по банков път

     При покупка на недвижимо имущество е много погрешен вариант да се дават пари на ръка. Не е просто желателно, а е задължително плащането да се извършва по банков път. Дори и купувачът да изплаща на вноски уговорената сума, то това трябва да се случи чрез посредничеството на банката. Ако някоя от вноските се заплати на ръка и след това се случи така че сделката бъде отменена, купувачът ще може по съдебен път да изиска да му се възстановят единствено средствата, които са видими и документирани с помощта на извършените банкови преводи.

Договорът трябва да включва реалната цена

на продажбата на имота

      Окончателният договор е необходимо да включва реалната цена, за която са се уговорили човекът, който продава имота и неговият купувач. Ако между двете лица има устна уговорка купувачът да заплати по-висока цена, а в договора да бъде вписана по-ниска с цел намаляване на данъците, които трябва да се заплатят след реализиране на сделката, това определено е погрешен начин на действие. Чрез намаляването на таксата, която е задължителна да се заплати като данък в резултат на извършената покупко-продажба, купувачът всъщност уязвява своята сигурност, зощото при евентуално преустановяване или анулиране на договора, купувачът може единствено по съдебен път да предяви своите искания за въстановяване на сумата, която е по договора. Допълнителното заплащане в резултат на устна договорка не е легитимирано чрез никакви документи и купувачът губи правото си да възвърне тези финансови средства, които допълнително е заплатил.

 

 

Документи, които се изискват, когато продавачът е фирма инвеститор

         Ако продавачът на офис, апартамент, къща или парцел е инвеститор, а не просто физическо лице, което е обитавало имота за определен период от време, тогава купувачът се нуждае от цялостна проверка на следните документи: нотариален акт с името на собственика на имота; скица на парцела, където се е осъществил строежа; документ, който декларира, че строежът съблюдава всички законови норми и е разрешен; одобрение на архитектурния проект; виза за проектиране, който се взема от администрацията на съответната община и е подписан от главния общински архитект; актуалното състояние на фирмата инвеститор; предварителен договор за извършване на покупко-продажба на даденото недвижимо имущество.

Финализиранета на сделката при нотариус може

да се осъществи и чрез упълномощено лице

       За финализиране на сделката е необходимо купувачът и продавачът да се срещнат при нотариус, за да се издаде нотариално заверен акт, който да удостовери, че продажбата е извършена легитимно и успешно. Таксите при прехвърлянето на имота на купувача се заплащат от купувача. В случай че лицето, което иска да закупи имота е възпрепятствано по някакъв начин и не може физически да присъства на финализиране на сделката, то на негово място може да бъде упълномощено лице, което е желателно да е брокер или адвокат. По този начин въпреки невъзможността ви да присъствате на окончателното приключване на сделката, вие получавате желания имот с всички необходими документи. Нотариалният акт обикновено е готов в срок от 3 дни. Той може да бъде получен лично в кантората на нотариуса или в офиса на нашата агенция за недвижими имоти.

Купувачът трябва да декларира новопридобития имот в

общинската служба по кадастър

 и в данъчната служба

       В срок от 30 календарни дни, считано от датата на заверяване на нотариалния акт за покупко-продажба, купувачът се задължава да декларира новия си имот в общинската служба по кадастър и в данъчната служба, за да се реализира пререгистриране на партидите за ТЕЦ, вода и ток. Нашата агенция за недвижими имоти с радост ще ви помогне в тези начинания и ще ви окаже професионално съдействие.